• Att göra en utmaning

    Utmaningarna från allmänheten skickas in via formuläret på startsidan. Innan de läggs upp granskas innehållet så att det inte verkar stötande eller avviker från Läkarmissionens värderingar och riktlinjer. Läkarmissionen äger rätten att välja vilka utmaningar som ska publiceras offentligt.

  • Om bilder

    Bilder som används får inte väcka anstöt av något slag utan innefattas av principen sunt förnuft. Läkarmissionen äger rätten att bedöma vilka bilder som får publiceras på sidan.

  • Kommentarer

    Läkarmissionen äger rätten att plocka bort kommentarer som på något sätt kan väcka anstöt.